Startsida Doktorandhandboken

 

Vetenskapsrådets guide till infrastruktur

2012-01-10
Hur ska svenska forskare få tillgång till den mest kvaliciferade forskningsinfrastrukturen i Sverige och i andra länder?
Vetenskapsrådets guide till infrastruktur är den tredje utgåvan av guiden. Denna, liksom de tidigare guiderna, behandlar förslag på nya infrastrukturer som nått en sådan vetenskaplig, teknisk och organisatorisk mognadsgrad att det är dags att ta ställning till om de ska förverkligas.

Läs mer om guiden på Vetenskapsrådets webbplats (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-05-16
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

TIDIGARE NYHETER

Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär