Startsida Doktorandhandboken

 

Varför hoppar doktorander av?

2012-02-29
Drygt en tredjedel av doktoranderna anger främst sociala skäl till varför de avbryter forskarutbildningen innan de har avlagt examen, tätt följt av forskarutbildningen i sig.
Många doktorander väljer att inte slutföra sina studier. Högskoleverket och Delegationen för jämställdhet i högskolan har genomfört en enkätundersökning bland dem som påbörjade forskarstudier läsåren 1999/2000 och 2000/01, men som år 2009 inte hade avlagt någon examen på forskarnivå. Av de 574 som besvarade enkäten uppgav 331 doktorander att de hade avbrutit utbildningen.

Enkäten tog upp två huvudfrågor, dels den främsta orsaken till varför man avbrutit studierna och dels vilka orsaker som bidragit till avhoppet.

Till pressmeddelande om rapporten 2012:1 R, Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-05-16
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

TIDIGARE NYHETER

Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär