Startsida Doktorandhandboken

 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) startade sin verksamhet den 1 januari 2013.
I samband med att Högskoleverket, Internationella program­kontoret och Verket för högskole­service slogs samman till UKÄ och Universitets- och högskolerådet (UHR) övertog UKÄ verksamhet som tidigare legat på Högskole­verket.

UKÄ har tre huvuduppgifter:

  • Kvalitetsutvärdering av universitets- och högskole­utbildningar och examens­tillstånds­prövning.
  • Tillsyn av universitet och högskolor, bland annat genom att bevaka att studenters rätts­säkerhet efterlevs. Inom UKÄ ligger även kanslistödet för ÖHN (Över­klagande­nämnden för högskolan) och HAN (Högskolans avskiljande­nämnd).
  • Uppföljning och analys, bland annat genom att ansvara för den offentliga statistiken för högskole­väsendet. UKÄ samlar även in data inom högskole­området och bedriver omvärldsanalys.

Läs mer på Universitetskanslersämbetets webbplats (ny flik) »

Senast uppdaterad: 2014-06-25
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär