Startsida Doktorandhandboken

 

Högskoleverket

Högskoleverket är en myndighet för frågor som rör universitet och högskolor.

Verket stödjer universitetens och högskolornas arbete med att utveckla utbildningarna och höja kvaliteten, bland annat genom att utvärdera utbildningarna. Högskoleverket värderar även utländska högskoleutbildningar för att se hur de motsvarar svenska utbildningar.

Andra uppgifter är att informerar om högskolestudier och bevaka att studenternas rättssäkerhet efterlevs. Att ta fram statistik och analyser som högskolorna kan använda som underlag för att förbättra sin verksamhet ingår också i uppdraget.

Läs mer på Högskoleverkets webbplats (nytt fönster). »

Senast uppdaterad: 2011-02-25
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär