Startsida Doktorandhandboken

 

Nyheter från 2011

Här finns de nyheter som publicerades på doktorandhandboken under 2011.
2011-11-29

Ny ordförande i Sveriges Doktorandförening


Veronica Ekström vald till ny ordförande för Sveriges Doktorandförening, SDF.
Läs mer »
2011-08-04

Sju miljarder euro i stöd för forskning


Nu går det att ansöka om medel inom EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling, FP7. Totalt handlar det om närmare 7 miljarder euro i stöd till forskning för att främja innovation för hållbar sysselsättning och tillväxt i Europa.
Läs mer »
2011-06-22

Flest doktorander inom teknik och medicin


År 2010 började cirka 3 500 personer att doktorera. De överlägset största ämnesområdena att doktorera inom är teknik och medicin. Ny statistik från Högskoleverket och SCB visar också att doktoranderna tar sin doktorsexamen allt snabbare.
Läs mer »
2011-06-22

Ansökningar om masterexamina och examina på forskarnivå beslutade


Högskolan Väst och Mälardalens högskola har fått licentiat- och doktorsexamen i arbetsintegrerat lärande respektive hälsa och välfärd.
Läs mer »
2011-06-17

Analys om lärosätenas oförbrukade forskningsbidrag


Under våren har det pågått en debatt om den kraftiga ökningen av oförbrukade forskningsbidrag hos universiteten och högskolorna sedan mitten av 2000-talet. Nu har Högskoleverket kommit ut med en statistisk analys som handlar om oförbrukade forskningsbidrag.
Läs mer om analysen »
2011-05-27

Riksrevisionen har granskat oförbrukade forskningsbidrag


Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens granskning. Men regeringen vill ändå betona att en förklaring till ökningen av de oförbrukade forskningsbidragen kan vara att universiteten och högskolorna har gått över till nya redovisningsprinciper för indirekta kostnader.
Läs mer om oförbrukade forskningsbidrag »
2011-04-15

Fortfarande fler män än kvinnor som blir professorer


Skillnaden är särskilt tydlig bland unga män och kvinnor som tagit en doktorsexamen före 30 års ålder. De yngre männen avancerar till professor i betydligt högre grad än kvinnorna. Det visar en ny omfattande rapport från Högskoleverket.
Läs mer om Högskoleverkets rapport »
2011-03-28

EU lanserar ny doktorsutbildning


EU-kommissionen kommer att lansera en ny doktorsutbildning, kallad European Industrial Doctorate (EID). Tjugo miljoner euro (cirka 180 miljoner SEK) avsätts till en pilotverksamhet.
Läs mer om European Industrial Doctorate (EID) »
2011-03-20

Ny standard för forskningsämnen


Läs mer om ny standard för forskningsämnen »
2011-03-04

Regeringen satsar på forskarskolor


Regeringen har beslutat att satsa 251 miljoner kronor på forskarskolor där cirka 200 lärare och förskollärare ska kunna utbilda sig till lektorer.
Läs mer om satsningen på forskarskolor »
2011-02-25

Förändringar av bidragsformer 2011


Under 2011 ska minst en tredejedel av medlen inom varje ämnesråd och kommitté gå till gruppen unga forskare, projektbidraget blir mer flexibelt och ett antal bidragsformer utgår.
Läs mer om förändringar av bidragsformer »
2011-02-02

Privata stiftelser och organisationer — viktiga forskningsfinansiärer i Sverige


Nästan tio procent av de totala intäkterna kommer från privata stiftelser och andra organisationer utan vinstsyfte.
Läs mer om privata forskningsintäkter »
2011-01-25

Konferens i mars om högre utbildning


Högskoleverket anordnar en högskolekonferens i samarbete med Lunds universitet och Malmö högskola på temat högre utbildning formar individ och samhälle.
Läs mer »
2011-01-24

Ge forskare fasta tjänster


SFS ordförande Beatrice Högå och ordföranden i SFS doktorandkommitté, Odd Runevall skriver i UNT att rektorer måste våga anställa.
Läs mer om kritiken från SFS »
Senast uppdaterad: 2012-02-10
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se

TIDIGARE NYHETER

Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär