Startsida Doktorandhandboken

 

Det sociala skyddsnätet

Utbildningsbidraget berättigar inte till samma sociala förmåner som en doktorand­anställning.
Den doktorand som har utbildningsbidrag behåller detta i händelse av sjukdom och föräldra­ledighet. Den som hade en sjuk­penning­grundande inkomst (SGI) innan utbildnings­bidraget beviljades får som regel ha den vilande.

TÄNK PÅ

  • Glöm inte sjukanmälan till Försäkringskassan om du blir sjuk!
  • Utbildningsbidraget är pensionsgrundande, dock inte vad gäller avtals­pension, men ger inte underlag för sjuk­penning eller a-kassa. Mer detaljerad information om ersättning i samband med sjukdom eller föräldra­ledighet kan du få från Försäkrings­kassan.

Till Försäkringskassans webbplats (ny flik) »

Graviditet


En doktorand som erbjuds anställning när hon är i senare delen av en graviditet och som inte har vilande SGI bör kontakta Försäkrings­kassan för att få mer information om storleken på föräldra­penningen.

Om man har utbildningsbidrag kombinerat med assistent­tjänst kan man få sjuk- eller föräldra­penning baserat på assistent­tjänsten, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbas­beloppet.

Semester


Utbildningsbidrag är ingen anställning. Därför finns heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet bör i stället regleras i den individuella studieplanen. En semester på cirka fem veckor borde vara rimlig.

Är det svårt att komma överens med handledaren eller projektledaren om detta bör doktoranden kontakta sin prefekt eller annan ansvarig person för forskarutbildningen. Även facket eller studentkåren kan vara behjälplig om det är svårt att komma överens.

Senast uppdaterad: 2014-06-25
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär