Startsida Doktorandhandboken

 

Det sociala skyddsnätet

Utbildningsbidraget berättigar inte till samma sociala förmåner som en doktorandanställning.

Den doktorand som har utbildningsbidrag behåller detta i händelse av sjukdom och föräldraledighet. Den som hade en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) innan utbildningsbidraget beviljades får som regel ha den vilande.

TÄNK PÅ

  • Glöm inte sjukanmälan till Försäkringskassan om du blir sjuk!
  • Utbildningsbidraget är pensionsgrundande, dock inte vad gäller avtalspension, men ger inte underlag för sjukpenning eller a-kassa. Mer detaljerad information om ersättning i samband med sjukdom eller föräldraledighet kan du få från Försäkringskassan.

Till Försäkringskassans webbplats (nytt fönster). »

Graviditet


En doktorand som erbjuds anställning när hon är i senare delen av en graviditet och som inte har vilande SGI bör kontakta försäkringskassan för att få mer information om storleken på föräldrapenningen.

Om man har utbildningsbidrag kombinerat med assistenttjänst kan man få sjuk- eller föräldrapenning baserat på assistenttjänsten, om inkomsten uppgår till en viss procent av prisbasbeloppet.

Semester


Utbildningsbidrag är ingen anställning, därför finns heller ingen formellt reglerad semesterrätt. Ledighet bör istället regleras i den individuella studieplanen. En semester på cirka fem veckor torde vara rimlig.

Är det svårt att komma överens med handledaren eller projektledaren om detta bör doktoranden kontakta sin prefekt. Även facket eller studentkåren kan vara behjälplig om det är svårt att komma överens.

Senast uppdaterad: 2010-11-29
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär