Startsida Doktorandhandboken

 

Var kan man doktorera?

I Sverige får 44 universitet och högskolor utfärda svenska examina. Av dessa lärosäten är 31 statliga.
Dessutom finns det fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi (ej med på kartan). En enskild utbildningssamordnare har inte staten som huvudman.

26 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå.

Lund har flest doktorander


Lunds universitet hade flest doktorander 2013 och har även haft det under den senaste 20-årsperioden. År 2013 fanns närmare två tredjedelar av alla aktiva doktorander vid något av dessa sex universitet:
 • Lunds universitet
 • Karolinska institutet
 • Kungl. Tekniska högskolan, KTH
 • Uppsala universitet
 • Göteborgs universitet
 • Stockholms universitet

Sedan januari 2010 kan alla högskolor ansöka om tillstånd att utfärda generell examen på forskarnivå. Ansökan prövas av Universitets­kanslers­ämbetet och tillståndet söks inom ett specifikt forskar­utbildnings­område. Sedan januari 2010 har även examens­kategorin konstnärliga examina på forskarnivå införts.

Här kan du få utbildning på forskarnivå


Här kan du se en lista över de lärosäten som får utfärda generella examina på forskarnivå. Dessutom kan du se vilka som har ett specifikt examenstillstånd och inom vilket eller vilka områden.

Alla länkar öppnas i ny flik.

Lärosäten med generell examensrätt


Alla universitet, samt Handelshögskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har generella examenstillstånd och kan därmed i princip utfärda forskarexamen i vilket ämne de önskar. För att få utfärda konstnärliga examina krävs emellertid särskilda tillstånd även för universiteten.

Chalmers tekniska högskola »

Göteborgs universitet »

Handelshögskolan i Stockholm »

Karlstads universitet »

Karolinska institutet »

Kungl. Tekniska högskolan, KTH »

Linköpings universitet »

Linnéuniversitetet »

Luleå tekniska universitet »

Lunds universitet »

Mittuniversitetet »

Stockholms universitet »

Sveriges lantbruksuniversitet »

Umeå universitet »

Uppsala universitet »

Örebro universitet »

Lärosäten med specifika examenstillstånd

Blekinge tekniska högskola

 • området IT med tillämpningar
 • området planering och management
Till Blekinge tekniska högskola »

Gymnastik- och idrottshögskolan

 • området idrott, fysisk aktivitet och hälsa
Till Gymnastik- och idrottshögskolan »

Göteborgs universitet

 • konstnärlig doktorsexamen
Till Göteborgs universitet »

Högskolan Dalarna

 • området mikrodataanalys
Till Högskolan Dalarna »

Högskolan Väst

 • området arbetsintegrerat lärande
 • området produktionsteknik
Till Högskolan Väst »

Högskolan i Borås

 • området biblioteks- och informationsvetenskap
 • området resursåtervinning
 • området textil och mode (generell forskarexamina)
 • konstnärlig doktorsexamen inom området textil och mode
Till Högskolan i Borås »

Högskolan i Gävle

 • området byggd miljö
 • området hälsofrämjande arbetsliv
Till Högskolan i Gävle »

Högskolan i Halmstad

 • området informationsteknologi
 • området innovationsvetenskap
 • området hälsa och livsstil
Till Högskolan i Halmstad »

Högskolan i Jönköping

 • humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, utom i statsvetenskap
 • området industriell produktframtagning
Till Högskolan i Jönköping »

Högskolan i Skövde

 • området informationsteknologi
Till Högskolan i Skövde »

Lunds universitet

 • konstnärlig doktorsexamen
Till Lunds universitet »

Malmö högskola

 • området odontologi
 • området biomedicinsk vetenskap
 • området hälsa, vård och välfärd
 • området nya medier, offentligheter och gestaltningsformer
 • området idrottsvetenskap
 • området utbildningsvetenskap
 • området migration, urbanisering och samhällsomvandling
Till Malmö högskola »

Mälardalens högskola

 • området inbyggda system
 • området innovation och produktrealisering
 • området miljö-, energi- och resursoptimering
 • området industriell ekonomi, arbetsliv och styrning
 • området didaktik
 • området hälsa och välfärd
Till Mälardalens högskola »

Södertörns högskola

 • området historiska studier
 • området kritisk kulturteori
 • området miljövetenskapliga studier
 • området politik, ekonomi och samhällets organisering
Till Södertörns högskola »
Senast uppdaterad: 2014-10-17

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Klicka här eller på kartan för att få en större bild »
Sverigekarta med lärosäten
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär