Startsida Doktorandhandboken

 

Var kan man doktorera?

I Sverige finns det 47 universitet och högskolor som får utfärda svenska examina. 37 av dessa är statliga.
28 lärosäten har tillstånd att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, övriga har bara tillstånd att utfärda examina på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns det fyra enskilda utbildare som bara har examenstillstånd inom psykoterapi (ej med på kartan).

Lund har flest doktorander


Lunds universitet hade flest doktorander 2011 och har även haft det den senaste 20-årsperioden.

2011 fanns cirka två tredjedelar av alla aktiva doktorander finns vid något av dessa sex universitet:

 • Lunds universitet,
 • Karolinska institutet,
 • Kungl. Tekniska högskolan.
 • Uppsala universitet
 • Göteborgs universitet och
 • Stockholms universitet.
Sedan januari 2010 kan alla högskolor ansöka om att få tillstånd att utfärda generell examen på forskarnivå. Ansökan prövas av Högskoleverket och tillståndet söks inom ett område.

Det finns inga vetenskapsområden


Vetenskapsområde som grund för examensrätt på forskarnivå har alltså upphört att gälla. Det nya begreppet "område" kan omfatta ett eller flera forskarutbildningsämnen och är normalt sett mer tydligt avgränsat än ett vetenskapsområde. Tanken är bland annat att förbättra kvalitetsnivån på forskarutbildningen och att även mindre högskolor med hög kvalitet ska kunna ge forskarutbildning.

Sedan januari 2010 har även examenskategorin konstnärliga examina på forskarnivå införts.

Här kan du få utbildning på forskarnivå


Här kan du se en lista över de universitet och högskolor som får utfärda generella examina på forskarnivå. Dessutom kan du se vilka som har ett specifikt examenstillstånd och inom vilket eller vilka områden.

Alla länkar öppnas i nytt fönster.

Blekinge tekniska högskola »

 • området IT med tillämpningar
 • området planering och management

Chalmers tekniska högskola »

Gymnastik- och idrottshögskolan »

 • området idrott, fysisk aktivitet och hälsa

Göteborgs universitet »

 • konstnärlig doktorsexamen

Handelshögskolan i Stockholm »

Högskolan Dalarna »

 • området mikrodataanalys

Högskolan Väst »

 • området arbetsintegrerat lärande
 • området produktionsteknik

Högskolan i Borås »

 • området biblioteks- och informationsvetenskap
 • området resursåtervinning
 • området textil och mode
 • konstnärlig doktorsexamen inom området textil och mode

Högskolan i Gävle »

 • området byggd miljö
 • området hälsofrämjande arbetsliv

Högskolan i Halmstad »

 • området informationsteknologi
 • området innovationsvetenskap

Högskolan i Jönköping »

 • området humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde, utom i statsvetenskap
 • området industriell produktframtagning

Högskolan i Skövde »

 • området informationsteknologi

Karlstads universitet »

Karolinska institutet »

Kungl. Tekniska högskolan »

Linköpings universitet »

Linnéuniversitetet »

Luleå tekniska universitet »

Lunds universitet »

 • konstnärlig doktorsexamen

Malmö högskola »

 • området odontologi
 • området biomedicinsk vetenskap
 • området hälsa, vård och välfärd
 • området nya medier, offentligheter och gestaltningsformer
 • området idrottsvetenskap
 • området utbildningsvetenskap
 • området migration, urbanisering och samhällsomvandling

Mittuniversitetet »

Mälardalens högskola »

 • området inbyggda system
 • området innovation och produktrealisering
 • området miljö-, energi- och resursoptimering
 • området industriell ekonomi, arbetsliv och styrning
 • området didaktik
 • området hälsa och välfärd

Stockholms universitet »

Sveriges lantbruksuniversitet »

Södertörns högskola »

 • området historiska studier
 • området kritisk kulturteori
 • området miljövetenskapliga studier samt
 • området politik, ekonomi och samhällets organisering

Umeå universitet »

Uppsala universitet »

Örebro universitet »

Senast uppdaterad: 2012-10-25

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Klicka här eller på kartan för att få en större bild »
Sverigekarta med lärosäten
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär