Startsida Doktorandhandboken

 

Skuggdoktorander

Skuggdoktorander är studenter som är engagerade i forskning på en institution i väntan på, och i hopp om, att antas som doktorander.
De studenter som bedriver forskarstudier ska vara antagna till utbildning på forskarnivå. Det finns dock exempel på att vissa institutioner försöker kringgå reglerna genom att låta personer delta i forskarutbildningen utan att vara antagna.

Personer som har gått med på en sådan period i hopp om att bli antagna till forskarutbildning kallas för skugg­doktorander och omfattas inte av det regelverk som reglerar forskar­utbildningen och ger doktorander vissa skyldigheter och rättigheter.

Skälen till utnyttjandet av skugg­doktorander kan vara bristande finansiering, en vilja att förlänga studietiden eller att man ser tiden som skugg­doktorand som en prövotid.

Läs mer i dåvarande Högskole­verkets rapport Att forska i det fördolda, 2005:34 R (pdf, ny flik) »

40 procent påbörjade sina studier före antagningen


I den senaste genomförda Doktorandspegeln 2008 svarade 40 procent av doktoranderna att de påbörjat sina studier före antagningen. Siffran har sjunkit något sedan 2003 då den första Doktorand­spegeln gjordes.

Till Doktorandspegeln, 2008:23 R (pdf, ny flik) »

Inga sociala trygghetsförmåner


Skuggdoktoranderna är inte antagna till forskarutbildningen och omfattas därför inte av lagar, avtal, försäkringar och rättsskydd. De finansieras ofta via stipendier vilket inte ger några sociala trygghets­förmåner eller den rättssäkerhet som anställning som doktorand eller utbildnings­bidraget ger. Det finns också exempel på studenter som utför laborationer utan att de omfattas av universitetets försäkringar, eftersom de inte är formellt antagna. Det finns heller inget som garanterar att en skugg­doktorand till slut blir antagen till forskarstudier.

Stort mörkertal


I dagsläget är det svårt att överblicka hur många skugg­doktorander det finns vid svenska universitet och högskolor, eftersom det ofta är ett ömsesidigt intresse bland såväl skugg­doktoranden som institutionen och hand­ledaren att inte avslöja det verkliga syftet med samarbetet.

Enligt högskoleförordningen kan det inte vara ett antagningskrav att man ska ha varit skugg­doktorand. Vissa universitet och högskolor försöker komma till rätta med problemet genom lokala regler som förbjuder den här typen av arrangemang.

Senast uppdaterad: 2014-07-29
Universitets- och högskolerådets logotyp
Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm www.uhr.se
Telefon: 010-470 03 00  E-post: Till kontaktformulär